Ga naar inhoud


GewoonChris

Lid sinds: 06 dec 2013
Offline Laatst actief: apr 29 2014 02:51
-----

Posts die ik gedaan heb

In topic: Subtitle Workshop

01 maart 2014 - 16:51

Astimo, nu je het zegt, Goffini werkt inderdaad met SW. Niet bij stilgestaan. Hij heeft echter niet gereageerd op deze topic. Wellicht wist hij het ook niet of hij had het te druk of wellicht had hij geen zin... Wie zal het zeggen? :)


In topic: Getallen uit het Engels vertalen naar het Nederlands.

20 februari 2014 - 02:26

Thnks voor de info en de moeite, topper. Altijd handig om alles even op een rijtje te hebben. Ben er blij mee (en ik zal waarschijnlijk niet de enige zijn). :)


In topic: Controleren en vertaalregels

17 februari 2014 - 23:19

Interessant, deze uitwisseling van gedachten over het ondertitelen en de tips die jullie allen en passant geven.

Ik ben het met jullie eens, dat om deze discussie werkelijk vruchtbaar te laten zijn er spijkers met koppen geslagen dienen te worden. Welke concrete voorstellen hebben jullie om (positieve) veranderingen te brengen in de huidige situatie?

Nu is er een grote verscheidenheid aan van alles: vertaalprogramma's en de instellingen daarvan, spellinglijsten en noem maar op en ieder kiest wat hem/haar het best bevalt. Op zich zou dat niet erg zijn, ware het niet dat dit onherroepelijk leidt tot een zekere tot grote mate van chaos die vaak onwerkbaar blijkt binnen een (grote) groep mensen die in teamverband werken, waarvan toch in meer of mindere mate sprake is bij vertalers en controleurs op OT.
Wat zouden jullie ervan zeggen om binnen OT een huisstijl hiervoor te creëren? Deze huisstijl geeft dan aan welke ondertitelprogramma's door vertalers en controleurs gebruik dienen te worden, hoe de instellingen van de programma's dienen te zijn, welke spellingwoordenlijst dient te worden gehanteerd, en ga zo maar door. Een dergelijke huisstijl zal rust en consistentie scheppen.

Om het nut van een huisstijl aan te geven, een tweetal voorbeelden.
Zoals ook in deze discussie naar voren komt, worden er nu verschillende spellingvarianten/
spellingwoordenlijsten/naslagwerken door vertalers en controleurs gehanteerd ( w.o. het Groene Boekje, Van Dale) met als gevolg daarvan onvermijdelijke misstanden en gesteggel.
Om dit geharrewar in de toekomst te voorkomen, zou het niet beter zijn als OT wat betreft de spellingregels een duidelijke maatstaf gaat hanteren en deze als zodanig bekend maakt op het forum, opdat alle leden daarvan op de hoogte zijn en vertalers en controleurs zich daaraan houden bij respectievelijk het maken en controleren van ondertitels?
Met maatstaf bedoel ik dat OT ervoor kiest om voortaan de spellingregels van één lijst of naslagwerk te volgen, zoals het Groene Boekje of het Witte Boekje of de Van Dale.
In het document 'De algemene regels bij vertalen', geplaatst op OT-forum, wordt hierover namelijk niets vermeld.

Wellicht zouden de vertaalregels/huisstijl van de firma Hoek & Sonepouse Ondertiteling BV in dat opzicht tot voorbeeld kunnen strekken. Deze kwam ik tegen op het OT-forum, maar waar ik het precies heb gelezen, staat mij niet meer bij. Ik kan mij alleen nog herinneren, dat Goffini in een reactie iemand op zijn/haar verzoek had voorzien van een link.
Enfin, hoe het ook zij, in betreffend document staat bovenaan onder het kopje 'Spelling' vermeld, dat door Hoek & Sonepouse bij het vertalen/ondertitelen het Witte Boekje wordt gehanteerd als maatstaf. Dat is duidelijk. Men weet meteen waar men zich aan dient te houden.
Natuurlijk zouden de mods en admins van OT onderling de keuze kunnen bepalen.
Echter, men zou ook kunnen overwegen om een poll te houden op het forum, waarbij ieder OT-lid zijn/haar voorkeur kan aangeven voor een spellinglijst/naslagwerk en uiteindelijk de meerderheid van stemmen de doorslag geeft. Op deze wijze laat men een en ander democratisch verlopen en stimuleert men tegelijkertijd de betrokkenheid van de leden op het forum.

Astimo, jij merkte op dat zowel SubMagic als SubBurp (met dat laatste programma ben ik niet bekend, maar dat terzijde) te korte regels aangeven, afgaande op wat je hebt ingesteld als zijnde te kort. Vraag is echter, wat geeft men op als te kort? Is het zo dat vertalers en controleurs op OT dezelfde waarde ingeven in genoemde programma's of is er sprake van willekeur? Gebruik maken van eenzelfde waarde zal voor helderheid en consistentie zorgen, omdat hiermee wordt voorkomen dat als gevolg van de verschillende waardes die men ingeeft bij de ene gebruiker regels als fout/te kort worden aangemerkt, terwijl ze bij de andere gebruiker als goed te boek staan wat weer tot misstanden en geharrewar kan leiden.

Dat het strikt naleven van de regels niet altijd werkt, ben ik met jullie eens. Deze constatering doet echter niets af aan het feit dat in de praktijk een strikte benadering van de regels desalniettemin wordt gehanteerd, door vertalers en controleurs tezamen of door één van beide partijen. Een flexibelere opstelling heeft echter alleen kans van slagen wanneer beide partijen zich deze aanmeten.
Nu ik zelf ook vertaal, merk ik dat ik ongewild toch erg bezig ben met het beperken van de zogeheten OCR-fouten in een ondertiteling door zoveel mogelijk regels samen te voegen, aanhalingstekens te vermijden, het woord 'ieder' aan het begin van zinnen als het even kan achterwege te laten en meer van dat soort dingen, omdat ik weet dat bij de controle dat het eerste is waarnaar met behulp van Subtitle Workshop en SubMagic wordt gekeken en waarop de gemaakte ondertiteling voor een groot deel wordt beoordeeld.

In topic: Controleren en vertaalregels

17 februari 2014 - 23:16

Heb het even opgezocht, maar het werkwoord is rauzen (goed afgeleid, Astimo). De vervoegingen luiden als volgt: in de tegenwoordige tijd enkelvoud is het ik raus, jij raust; in de tegenwoordige tijd meervoud is het wij rauzen, etc; in de verleden tijd enkelvoud is het ik/jij/hij rausde; in de verleden tijd meervoud is het wij/jullie/zij rausden; in de toekomende tijd is het ik zal/wij zullen rauzen; in de voltooide tijd is het gerausd. Een simpele truc om (in de meeste gevallen) de voltooide tijd van een werkwoord te achterhalen m.a.w. eindigend op d of t, is om het werkwoord in de verleden tijd enkelvoud te zetten. In dit geval is dat ik rausde, dus het voltooid deelwoord eindigt op een d. Met dank aan mijn leraar Nederlands op school. ;)

In topic: Subtitle Workshop

17 februari 2014 - 22:37

Graag gedaan en ik help je hopen. :)
Mocht niemand zich aanmelden met de oplossing, dan kan ik wellicht altijd nog contact opnemen met de maker(s) van SW.